Prowadzone są zajęcia z obsługi telefonu komórkowego: wysyłanie wiadomości, korzystanie z folderów kontakty, spis połączeń, ustawianie alarmu, obsługa ustawień, korzystanie z aparatu fotograficznego oraz przenoszenie danych z telefonu komórkowego na komputer.

Dla bardziej zaawansowanych prowadzone są zajęcia komputerowe wprowadzające w umiejętność korzystania z wyszukiwarki internetowej w celu uzyskania informacji ułatwiających codzienne funkcjonowanie np. danych kontaktowych, podstawowych informacji o różnych instytucjach, pogodzie, produktach, połączeniach komunikacji miejskiej, robienia zakupów on-line oraz komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez opanowanie podstawowych funkcji praktycznych, potrzebnych przy korzystaniu ze skrzynki mailowej .

Wprowadza się naukę obróbki obrazów poprzez wprowadzenie umiejętności prostej edycji wcześniej stworzonej pracy plastycznej w programie GIMP, służącym do obróbki grafiki rastrowej.