Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej „AGIS” prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej „ AGIS” dla 20 dorosłych uczestników z zaburzeniami psychicznymi.

Proces rehabilitacji obejmuje naukę rękodzieła artystycznego i sztuk plastycznych oraz indywidualne treningi: ekonomiczny, umiejętności społecznych, obsługi komputera i przysposobienia zawodowego. Integracji uczestników pomagają wspólne wycieczki po Warszawie i do innych miast oraz wyjścia do teatrów, filharmonii, opery, muzeów, kin i na różne wydarzenia kulturalne.

Na co dzień uczestniczy Warsztatu tworzą prace użytkowe i dekoracyjne – obrazy, ceramikę, wyroby witrażowe, tkackie, itp. – zgodnie z własnymi preferencjami i potencjałem twórczym (patrz Galeria). Dzieła te są kilka razy w roku wyprzedawane na kiermaszach okolicznościowych w niektórych ministerstwach (np. Finansów, Rozwoju itp.) oraz na kiermaszach wewnętrznych organizowanych wspólnie przez instruktorki i uczestników Warsztatu „AGIS”. Uczestnicy dzięki tej twórczości czują się społecznie użyteczni i doceniani, a uzyskane pieniądze przeznaczane są na wspólne „przyjemności” dla uczestników w postaci wycieczek i udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Niektóre prace (obrazy, rzeźby i tkaniny) były nagradzane w konkursach krajowych. Równolegle z rehabilitacją manualną prowadzona jest przez psychologa praca terapeutyczna z uczestnikami Warsztatu i ich opiekunami. Jej celem jest rozwiązywanie bieżących problemów i wspieranie w społecznej adaptacji. Każdego roku postępy w rehabilitacji są oceniane przez zespół pracowników Warsztatu i są formułowane koncepcje na dalsze działania.