Trening ekonomiczny ma na celu wzmocnienie i rozwój umiejętności wykorzystania czynności życia codziennego w obszarze kształtowania i podtrzymywania orientacji w wartości pieniądza i towaru oraz umiejętności planowania wydatków według swoich potrzeb i możliwości. Jest to nauka gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów i usług, planowania najpotrzebniejszych zakupów.

Uczestnicy Warsztatu w ramach treningu ekonomicznego dostają miesięcznie niewielkie kieszonkowe i mają w jego ramach samodzielnie dokonać zakupu potrzebnych im rzeczy (wykluczone papierosy i alkohol), wziąć paragon sklepowy, rozliczyć się z wydanych pieniędzy i przedyskutować z instruktorkami celowość wydatków.

W treningu ekonomicznym biorą udział wszyscy uczestnicy WTZ „AGIS”. Jeżeli ktoś rezygnuje, to musi napisać osobiste oświadczenie i nie dostaje kieszonkowego. Osoba biorąca udział w treningu ekonomicznym deklaruje cel lub rzecz na którą będzie zbierać pieniądze. Zapoznaje się z ceną danego produktu lub celu i zapisuje w specjalnym zeszycie do treningu ekonomicznego w WTZ „AGIS”. Wielkość kwot, które wypłacane są miesięcznie ustala Rada Programowa indywidualnie dla każdego uczestnika. Pod uwagę brana jest aktywność w trakcie zajęć, frekwencja, udział w wyjściach do placówek kulturalnych oraz w innych działaniach na rzecz warsztatu.