Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół osób z Ograniczeniem SamodzielnośćI życiowej "AGIS" :

  • Anna Jakowska - prezes stowarzyszenia
  • Beata Świderek - wiceprezes stowarzyszenia
  • Andrzej Sikorski - skarbnik stowarzyszenia
  • Anna Adamowicz - sekretarz zarządu

Komisja rewizyjna

  • Joanna Żurowska - przewodnicząca
  • Elżbieta Puzyna-Nowak - członek
  • Krystyna Szewczyk - członek

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej "AGIS" :

  • Agnieszka Łasocha-Makowska