Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół osób z Ograniczeniem SamodzielnośćI życiowej "AGIS" :

  • Anna Jakowska - prezes stowarzyszenia
  • Beata Świderek - wiceprezes stowarzyszenia
  • Agnieszka Łasocha-Makowska skarbnik stowarzyszenia
  • Agata Mickie- sekretarz stowarzyszenia

 

Komisja rewizyjna

  • Joanna Żurowska - przewodnicząca
  • Elżbieta Puzyna-Nowak - członek
  • Krystyna Szewczyk - członek

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej "AGIS" :

  • Agnieszka Łasocha-Makowska