Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół osób z Ograniczeniem SamodzielnośćI życiowej "AGIS" :

  • Biruta Turnau – prezes stowarzyszenia
  • Maria Ziembińska–Tworzydło - wiceprezes stowarzyszenia
  • Andrzej Sikorski – skarbnik stowarzyszenia
  • Agnieszka Prochot – sekretarz zarządu

Komisja rewizyjna

  • Joanna Żurowska - przewodnicząca
  • Elżbieta Puzyna-Nowak - członek
  • Krystyna Szewczyk - członek

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej "AGIS" :

  • Agnieszka Łasocha-Makowska