• Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
    z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej "AGIS"
  • Zajęcia dla osób dorosłych (18-55 lat)
    ze schorzeniami psychicznymi, neurologicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi
  • Rehabilitacja uczestników
    Zajęcia rękodzielnicze i plastyczne

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej Warsztat Terapii Zajęciowej "AGIS" 
Organizacja pożytku publicznego - nr KRS: 0000017280

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej „AGIS” ma na celu niesienie pomocy ludziom dorosłym z ograniczoną samodzielnością życiową spowodowaną schorzeniami psychicznymi, neurologicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi. Służy temu Warsztat Terapii Zajęciowej „AGIS”, którego uczestnicy biorą udział w zajęciach pomagających im w znalezieniu miejsca w życiu społecznym.


CO SIĘ U NAS DZIEJE?

Fotoplastikon 

AGIS - WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 2024-04-20

Uczestnicy zajęć WTZ Agis, obejrzeli wystawę w fotoplastkonie pt. " Od Hawru po Marsylię. Francja na fotografiach przełomu lat 50 i 60 "   Czytaj całość

Spacer po Polu Mokotowskim

AGIS - WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 2024-04-09

Uczestnicy zajęć WTZ Agis, wybrali się na spacer zobaczyć Pole Mokotowskie po modernizacji. Byliśmy zachwyceni zmianą terenu wokół stawu. Drewniane podesty, mostki oraz wygodne siedziska[...] Czytaj całość