• Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
    z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej "AGIS"
  • Zajęcia dla osób dorosłych (18-55 lat)
    ze schorzeniami psychicznymi, neurologicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi
  • Rehabilitacja uczestników
    Zajęcia rękodzielnicze i plastyczne

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej Warsztat Terapii Zajęciowej "AGIS" 
Organizacja pożytku publicznego - nr KRS: 0000017280

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej „AGIS” ma na celu niesienie pomocy ludziom dorosłym z ograniczoną samodzielnością życiową spowodowaną schorzeniami psychicznymi, neurologicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi. Służy temu Warsztat Terapii Zajęciowej „AGIS”, którego uczestnicy biorą udział w zajęciach pomagających im w znalezieniu miejsca w życiu społecznym.


CO SIĘ U NAS DZIEJE?

Muzeum Narodowe

AGIS - WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 2023-08-25

Uczestnicy zajęć WTZ Agis, obejrzeli zaprezentowane eksponaty na wystawie, spośród ośmiuset obiektów zakupionych  do zbiorów muzeum. Czytaj całość

Spacer przyrodniczy wzdłuż Wisły

AGIS - WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 2023-08-24

Uczestnicy zajęć WTZ Agis, wybrali się na spacer przyrodniczy wzdłuż Wisły. Uczestnicy dowiedzieli się jak obserwować i chronić przyrodę, jak prawidłowo dokarmiać ptaki, jak chronić jeże,[...] Czytaj całość