Historia Stowarzyszenia "AGIS" i Warsztatu Terapii Zajęciowej "AGIS"

W listopadzie 1991 roku Krystyna Haszczyńska i Biruta Turnau założyły i przez półtora roku prowadziły społecznie Pracownię Terapii Rękodzielniczej AGIS dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, psychozami i niepełnosprawnością intelektualną.

Od 1992 do 1999 roku Pracownia działała przy Fundacji Synapsis. W 1994 roku uzyskała status Warsztatu Terapii Zajęciowej, zatwierdzony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), kierownikiem Warsztatu została p. Krystyna Haszczyńska, a przydzielony lokal mieścił się w suterenie w budynku przy Alei Niepodległości 165.

W 1997 roku grupa osób życzliwych Pracowni utworzyła Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej „AGIS” i opracowała statut Stowarzyszenia zatwierdzony przez KRS wraz z zatwierdzeniem Stowarzyszenia.

W 1999 roku Stowarzyszenie przejęło od Fundacji Synapsis samodzielne prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej „AGIS” i rozszerzyło działalność o terapię grupową dla rodziców i opiekunów, powadzoną społecznie przez psychologa - prof. dr hab. Marinę Zalewską. Dla uczestników Warsztatu, poza treningiem pracy manualnej, organizowane były wycieczki, plenery i atrakcje kulturalne.

W 2001 roku Stowarzyszenie uruchomiło dodatkowo Klub ŁOWICKA 56 dla osób, które z różnych powodów nie mogły być uczestnikami zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Klub ŁOWICKA 56 do 2005 roku był prowadzony w ramach PFRON-owskiego 5-letniego Programu PARTNER 2001-2005.

Od 2004 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Prowadzony przez Stowarzyszenie „AGIS” Warsztat Terapii Zajęciowej od 1995 do 2016 roku mieścił się w dwóch pomieszczeniach suterenowych – na ul Olesińskiej 5 i w Alei Niepodległości 165. W czerwcu 2016 roku, na skutek zarządzenia PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), „AGIS” w trybie natychmiastowym utracił możliwość dalszego działania w tych lokalach. Dzięki osobistej interwencji burmistrza dzielnicy Mokotów - ZGN (Zarząd Gospodarki Nieruchomościami) wynajął na potrzeby WTZ i Stowarzyszenia lokal po-sklepowy na ul. Dąbrowskiego 71. W sierpniu 2016 roku została podpisana umowa, a w grudniu tegoż roku „AGIS” wprowadził się na nowe miejsce. Obecny lokal mieści się na parterze, jest jasny i znacznie wygodniejszy od poprzednio zajmowanych. Przystosowanie go do potrzeb Warsztatu wymagało bardzo intensywnej pracy ekip remontowych. Koszty remontu zostały pokryte z funduszu Stowarzyszenia, z niewielką pomocą ze strony PEFRON-u. Pieniądze Stowarzyszenie gromadzone były przez 20 lat działania „AGIS” i pochodziły od darczyńców oraz z 1% podatku dochodowego ofiarodawców.

W 2017 roku dotychczasową kierowniczkę WTZ AGIS, panią mgr Krystynę Haszczyńską zastąpiła mgr Agnieszka Łasocha-Makowska.

Zajęcia terapeutyczne w WTZ „AGIS” są zróżnicowane i prowadzone zarówno w lokalu Warsztatu jak i poza nim, np. na wycieczkach, wyjściach do sklepu, komunikacji miejskiej, kina, teatru itp. Stowarzyszenie”AGIS” ze swoich środków współfinansuje dla uczestników Warsztatu i pracowników jednodniowe autokarowe wycieczki do interesujących miejsc w Polsce.