Od 2004 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej AGIS posiada status organizacji pożytku publicznego nr w KRS 0000017280.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z ograniczeniem samodzielności życiowej jest podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia i jest realizowana przez:

1. organizowanie różnych form aktywności,
2. pomoc w tworzeniu własnego środowiska poza domem,
3. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
4. promowanie twórczości artystycznej osób objętych opieką Stowarzyszenia,
5. rozwijanie różnych form rehabilitacji ułatwiającej podjęcie pracy zawodowej,
6. zapewnienie pomocy psychologicznej,
7. dbałość o doskonalenie zawodowe instruktorów.

Cele te realizowane są przez prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej „AGIS” w lokalu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej „AGIS” (ul. Dąbrowskiego 71)  oraz pozyskiwanie środków finansowych na tę działalność.

Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej „AGIS” są prowadzone przez instruktorki terapii zajęciowej przygotowane zawodowo i podwyższające swoje umiejętności. Oferta zajęć jest bogata i stale rozszerzana – od treningów (np. ekonomiczny, komputerowy itp.) poprzez szkolenia, wspólne wycieczki do ciekawych miejsc w Polsce i Warszawie po udział w wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do teatru, filharmonii, opery, muzeum, kina itp.). Na co dzień uczestniczy Warsztatu tworzą prace użytkowe i dekoracyjne – obrazy, ceramikę, wyroby witrażowe, tkackie, itp. – zgodnie z własnymi preferencjami i potencjałem twórczym (patrz Galeria).