14.06.2014r., w lokalu Pracowni AGIS przy ul. Olesińskiej 5, w godz. 10-14 odbędzie się wystawa prac uczestników WTZ połączona ze sprzedażą. Prace wykonane różnymi technikami obejmują m.in. malarstwo, ceramikę, tkactwo. Ceny bardzo umiarkowane. Przyjaciół i osoby zainteresowane naszymi wyrobami serdecznie zapraszamy.