Tekst Anny K. do Gazetki AGIS – czerwiec 2017 r.

Wyruszyliśmy o 9.15. Pan Sebastian powiedział, że na Mazowszu nie było magnaterii – większość dworów magnackich znajdowało się na Ukrainie czy Małopolsce. Na Mazowszu były tylko dwa znane rody – Radziejowskich i Krasińskich. Hieronim Radziejowski był zdrajcą, kolaborował ze Szwedami w czasie potopu szwedzkiego. Jego potomek został duchownym, żeby odpokutować za grzechy przodka. Na nim zakończyła się ta linia Radziejowskich.
Drugim znanym rodem na Mazowszu był ród Krasińskich. Ojciec Zygmunta Krasińskiego popierał Napoleona, który ofiarował mu Opinogórę. Krasińscy mieli też posiadłość w Złotym Potoku za Olsztynem.
      Gdy mijaliśmy Rakowiecką, pan Sebastian powiedział, że w 2019 roku ma być otwarte Muzeum w miejscu dawnego więzienia. Jedziemy pod placem Na Rozdrożu – do I wojny światowej stała tu cerkiew, zbudowana dla zaborców rosyjskich. Mijamy liceum Batorego, gdzie wizytę złożyła królowa Elżbieta II i Michael Jackson. Za Centrum Kopernika znajduje się nowe Muzeum Sztuki Współczesnej. Otworzone też jest Centrum Pieniądza NBP – będzie to muzeum   monet, banknotów – muzeum interaktywne. Potem mijamy bulwar nad Wisłą – są tam rzeźby zwierząt – jest to miejsce do spacerów i pikników.
       W oddali widzieliśmy zoo – ostatnio w Hollywood powstał film „Azyl” - film o naszym ogrodzie zoologicznym – państwo Żabczyńscy ukrywali tam Żydów. Ten film jest niewątpliwie reklamą naszego ogrodu zoologicznego. Potem widzimy Cytadelę – jest tam Muzeum Katyńskie. Mają tam powstać jeszcze Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski. Następne były Bielany, których nazwa pochodzi od białych habitów kamedułów, którzy mieli tam swoje pustelnie. W kościele na Bielanach znajduje się serce króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Most Marii Skłodowskiej powstał w 150 lat od jej urodzin. Maria Skłodowska miała dwie córki – Irenę i Ewę. Irena też dostała Nobla w 35 lat po Marii. Jej mąż dostał Nobla Pokojowego.
       Mijamy Łomianki – w średniowieczu była tu wioska. To tutaj artyleria niemiecka zestrzeliła  samolot naszych sojuszników – Amerykanów. To wydarzenie jest upamiętnione miejscem pamięci. W Łomiankach są domy opieki, placówki naukowe PAN – tu znajduje się duży zbiór zwierząt preparowanych – najwięcej motyli i ptaków.
      W oddali mijamy Czosnów – tu w 1972 roku znajdowały się plenery „Wesela” Wajdy. Potem w oddali widzimy Modlin Twierdzę.
      Mijamy rzekę Wkrę – i Sochocin, gdzie znajduje się kościół neogotycki. W XIV wieku Sochocin uzyskał prawa miejskie. Rządził tutaj książę Janusz – ten  władca został opisany w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza. W XV wieku Sochocin był książęcy. Dopiero w XVIII wieku  dostał go Kazimierz Krasiński. Mijamy Ojżeń – dworek. W tej okolicy znajduje się dużo dworków szlacheckich. To w tych okolicach urodził się poeta Bruno Kiciński. Tłumaczył głównie antycznych pisarzy, ale również z  francuskiego, m.in. tekst Marsylianki. Bruno Kiciński założył Kurier Warszawski i Tygodnik Warszawski.
      Ponownie mijamy Wkrę, na linii której w 1920 roku miały miejsce bitwy z bolszewikami – z tego okresu pozostały cmentarzyki. Jest tu też dużo pamiątek po Powstaniu Listopadowym. Znajduje się tu również kościółek Św. Trójcy z XVI w. Został tu pochowany Bruno Kiciński.
      Mijamy Ciechanów – obszar strategiczny – uderzali tu Litwini, Jadźwingowie. W XVI  w.  Ciechanów miał 5000 mieszkańców – był porównywalny z Warszawą. Były tu dwa młyny wodne, miasto miało rozbudowaną infrastrukturę. W czasie potopu szwedzkiego Ciechanów zaczął podupadać. Napoleon dał Ciechanów i Opinogórę Wincentemu Krasińskiemu – ojcu Zygmunta w 1806 roku. W czasie II wojny światowej Ciechanów był wcielony do III Rzeszy. Wyzwolony w tym samym czasie co Warszawa. W Ciechanowie było żydowskie getto. Od 1999 Ciechanów stał się miastem powiatowym.
      Jesteśmy w Opinogórze – zwiedzamy zameczek neogotycki z I poł. XIX wieku. Tutaj mieści się Muzeum Romantyzmu związane szczególnie z Zygmuntem Krasińskim. Krasińscy często wyjeżdżali do Warszawy – mieli tam siedzibę przy Krakowskim Przedmieściu. Zygmunt spędzał najwięcejczasu w Paryżu i w Rzymie. Cała posiadłość ma 22 hektary. Zygmunt Krasiński dzieciństwo spędzał w Opinogórze. Wiele pamiątek po Krasińskich
zgromadzono przy ulicy Okólnik w Warszawie. Zostały one spalone przez Niemców. W całym zameczku widać wszędzie ostre łuki – w oknach i w sklepieniach. Przed pałacykiem znajduje się mur z czerwonej cegły. Na sklepieniach neogotyckich znajduje się biała sztukateria. Pokoje mają układ amfiladowy – drzwi do kolejnych pokojów znajdują się na jednej linii. Muzeum zostało otwarte w roku 1961 w maju.
      Widzimy obraz Ary Schefera przedstawiający rodziców Zygmunta – Marii Urszuli z Radziwiłłów i Wincentego, który po 1814 został oddanym człowiekiem carów Rosji. Na suficie znajdują się herby. Zygmunt urodził się w Paryżu. Żył tylko 47 lat. Jego dwie siostrzyczki zmarły jako dzieci. 
      O dzieciach – Fryderyku Chopinie i Zygmuncie Krasińskim wiedziała cała Warszawa – byli cudownymi dziećmi. Zygmunt jako dziecko (gdy miał 6 lat) znał podstawy 4 języków. Gdy miał 21 lat napisał „Nie – boską komedię”. Bardzo dużo podróżował. Napisał także „Irydiona”, „Przedświt” oraz „Psalmy przyszłości”. Znany jest przede wszystkim jako epistolograf – jego listy są doskonałym świadectwem romantyzmu. Zygmunt Krasiński 30 lat spędził z Elżbietą Branicką – swoją żoną. Oglądamy kolejne obrazy – dwuletniego i czteroletniego Zygmusia. Dwuletni Zygmuś rozmyśla nad zburzonym domkiem z kart – widzi już kruchość ludzkiego życia. Czteroletni Zygmuś ubrany jest w strój myśliwski.
      W saloniku pod wieżą znajduje się portret babci Zygmunta z Czackich Krasińskiej - „strasznej babuli”. Z przełomu XIX-XX wieku pochodzi klawikord nazywany „pianino – żyrafa” - struny skierowane są do góry. Na ścianie wisi grafika z 1822 roku, na której przedstawiony został pierwszy kościół w Opinogórze.
      Przechodzimy do prywatnej kaplicy. Na górze wisi „Madonna z Dzieciątkiem” wg Rafaela wyszywana wzorem krzyżykowym w XIX wieku. Meble oryginalne z kaplicy zostały zniszczone. W kaplicy znajduje się portret Zygmunta utrzymany w konwencji romantycznej: wzburzone fale  morza,skały, czarne tło. Zygmunt był bardzo niskiego wzrostu – miał 153 cm. Tutaj znajdują się ksera płyt – płaskorzeźb przedstawiających sceny z „Irydiona”, „Przedświtu” i „Nie – boskiej komedii”. Krasiński wydawał swoje dzieła pod pseudonimami np. Spiridiona  Prawdzickiego, Z.K., J.Hr. Kras., Henryka Ligenzy. 
      Na tym zakończyliśmy zwiedzanie Opinogóry.
 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie)