8.06.2011 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się Konferencja ”Małżeństwo nie dla wszystkich?...” zorganizowana przez Minister Elżbietę Radziszewską, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej AGIS reprezentować będą dr Wanda Kaczyńska i mgr Krystyna Haszczyńska. Prof. Marina Zalewska (Skarbnik Stowarzyszenia) została zaproszona do panelu dyskusyjnego jako
Profesor i Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW.