W  XV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  PFRON   biorą udział  prace wykonane w WTZ -Pracowni AGIS. Autorkami  zgłoszonych na Konkurs prac są Monika B. i Anna K.