Jego organizatorem był WTZ nr 2 "Latarnia" w Rybniku. Tematem konkursu  jest ANIOŁ – jego szeroko rozumiana postawa ,działanie ,motywacja ,uczucia . W konkursie, brał udział wiersz napisany przez Hannę P., uczestniczkę zajęć WTZ-Pracowni AGIS.

 

Konkursowy wiersz Hanny P.

„Anioł, który mnie zna”.

Ciebie przyzywam o aniele mój

o każdej porze dnia.

Gdy ptak zaśpiewa i gdy noc ciemna.

Jak daleko bym była  od tych

Miejsc najmilszych,

gdyby nie anioł-opiekun.

Jakże więc nie być mu wdzięczną?

Jest mym promieniem słonecznym

i nowym początkiem.

Ale anioł to przede wszystkim

przyjaciel i brat.

Jak by wyglądał bez niego świat?