16.11.2018.Odbyła  się  wycieczka  do  Zamku   Królewskiego  obejrzeliśmy  tam  obrazy, szczególną  uwagę,  zwróciłem  na,   przepiękny  obraz.  Były również przepiękne żyrandole.  Przewodniczka  opowiadała  nam o 2 obrazach.  Na jednym  obrazie  była  namalowana  Warszawa  nad  Wisłą  od   strony   Pragi.   Po prawej   stronie   Warszawy   były  domy   drewniane  mało    uprzemysłowiona  dzielnica  a lewa   strona  odwrotnie. Wisła  przepływała  bliżej   miasta. Na  obrazie   w  środku  łodzi  był   przedstawiony  król  Stanisław  August  Poniatowski  a  na  brzegu  malarz  Canaletto   i jego  syn.   Canaletto  malował  obrazy najpierw  w  Wenecji  a później  gdy  chciał  jechać  do  Petersburga   ostatecznie  został  w  Warszawie.  Na  drugim   obrazie  była  przedstawiona   ulica   Miodowa .  Były tam przedstawione  na  budynku  figury małpa z bananem  i inne.

Mariusz