KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Prymas Tysiąclecia


Stefan  Wyszyński urodził  się 1901 roku. W roku 1924 przyjmuje święcenia kapłańskie. Wkrótce  rozpoczyna studia na uniwersytecie katolickim w Lublinie. Później został  wysłany na studia zagraniczne, odwiedził Włochy, Francję i Niemcy. Niedługo potem pracuje w parafii we Włocławku i seminarium. W październiku 1939 roku ksiądz biskup Michał Kozal  nakazał Stefanowi Wyszyńskiemu o opuszczenie diecezji, w ten sposób Wyszyńskiego uchronił od śmierci w obozie koncentracyjnym. Ksiądz Stefan Wyszyński w latach 1940-1941 przebywał w Kozłówce.
W 2008r. będąc w Kozłówce zrobiłem powyższe zdjęcie.
Opiekował się niewidomymi z podwarszawskich Laskach. W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem grupy Żoliborz. Po wojnie 1946 roku ksiądz Wyszyński został biskupem lubelskim. Dwa lata później po śmierci Augusta Hlonda został prymasem Polski. W roku 1953 został mianowany kardynałem. Komuniści po wojnie chcieli podporządkować sobie kościół i uzależnić od partii komunistycznej. Gdy odmówił poparcia, władze komunistyczne postanowiły aresztować Prymasa, mając nadzieję, że w ten sposób rozbiją jedność Kościoła. Zamiar zrealizowano w nocy 25 września 1953 roku. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa wtargnęli do mieszkania Prymasa przy ul. Miodowej w Warszawie i zabrali go, wywożąc do Rywałdu koło Lidzbarka Welskiego. Przebywał tam krótko. Już 12 października przywieziono go do Stoczka Warmińskiego. Ks. Prymas przebywał w Stoczku przez blisko rok. W miejscu uwięzienia w Sanktuarium maryjnym, urządzono „Izbę Pamięci”, w której zostały zgromadzone pamiątki związane z jego pobytem w Stoczku oraz życiem i działalnością jako Prymasa Tysiąclecia. Zwiedzałem to miejsce w 1993 roku.
W dniu 6 października 1954 roku został przewieziony do Prudnika Śląskiego, potem do Komańczy. Został uwolniony dopiero 28 października 1956 roku i wrócił do Warszawy. Izolowany w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy napisał 16 maja 1956 tekst ślubów narodowych, które miały być odnowieniem królewskich ślubów lwowskich Jana Kazimierza w ich trzechsetną rocznicę. Niestrudzenie bronił Kościoła przed niebezpieczeństwami, które mu zagrażały ze strony komunizmu.
W roku 1956 zostało złożone w Częstochowie tzw.  Ślubowanie Jasnogórskie. Rozpoczęła się wędrówka obrazu Maryi po całej Polsce. W roku 1965 napisał list do biskupów niemieckich o  pojednanie. W rok później przewodził obchodom tysiąclecia chrztu Polski. Dzięki postawie prymasa Polski kościół przetrwał. W najtrudniejszych latach, kardynał łagodził napięcia między Solidarnością a władzą PRL. Zmarł na chorobę nowotworową, krótko po zamachu na papieża w 1981r. Obecnie prymas Wyszyński czeka na beatyfikacje. Ogłoszono go Prymasem Tysiąclecia.

Opracowanie na podstawie:
1.    „100 największych Polaków”, wydawnictwo Podsiedlik - Raniowski i Spółka, Poznań 1999r.

Mariusz S
Warszawa, dnia 27 listopada 2020r.