Pani w bibliotece mówiła nam o żubrach w Polsce i w Europie .

Również  pani mówiła ciekawostki o żubrach w czasach historycznych żubry występowały

w leśnych rejonach zachodniej i środkowej Europy, na północ aż do Szwecji, a na zachód

aż do Kaukazu.   Pani pokazała nam zdjęcia jak kiedyś było więcej żubrów i X| wieku

występowały jedynie w większych kompleksach leśnych i były już od tego czasu

chronione jako zwierzyna królewska.  Pani jeszcze mówiła o żubrach które występowały w Puszczach Niepołomickiej, Białowieskiej i lasach w okolicach Sandomierza.

Pani jeszcze mówiła nam o bobrach w Polsce liczna populacja zajmuje część północno-wschodnią

Polski.    Pani mówiła nam o występowania gatunków bobrach obejmował całą strefę umiarkowaną

Europy i Azji, do czasów dzisiejszych wyginął w wielu regionach Europy.

W Bibliotece pani mówiła że bobry są pod ochroną w Polsce.