Muzeum Drukarstwa

Uczestnicy zajęć WTZ Agis, uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt. " Jak powstaje książka" w Muzeum Drukarstwa