W ramach projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnościami".Stowarzyszenie Agis realizuje grant na terenie Warsztatu Terapii Zajeciowej Agis ul.J.Dąbrowskiego 71lok.65 w Warszawie. Projekt dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekujących i wyposażenie potrzebne do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.