Na szerszym forum

IX Zjazd Gnieźnieński "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan"
pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 16-18 marca 2012 r.

16-18.03.2012 r. odbył się IX Zjazd Gnieźnieński "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan".
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej AGIS reprezentował  na Zjeździe Jan Turnau.


Wypowiedź w imieniu Stowarzyszenia

Konferencja ”Małżeństwo nie dla wszystkich?” - Kodeks rodzinny i opiekuńczy krzywdzi osoby „dotknięte chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym”- jak stanowi art.12 krio 8.06.2011
8.06.2011 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się Konferencja ”Małżeństwo nie dla wszystkich?...” zorganizowana przez Minister Elżbietę Radziszewską, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Stowarzyszenie  Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej AGIS reprezentowały dr Wanda Kaczyńska i mgr Krystyna Haszczyńska. Prof. Marina Zalewska (Skarbnik Stowarzyszenia) została zaproszona do panelu dyskusyjnego jako
Profesor i Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW.  

IX Zjazd Gnieźnieński "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan"
pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 16-18 marca 2012 r.

16-18.03.2012 r. odbył się IX Zjazd Gnieźnieński "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan".
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej AGIS reprezentował  na Zjeździe Jan Turnau.