Rehabilitacja uczestników

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z ograniczeniem samodzielności życiowej jest podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia. Jest on realizowany w Warsztacie Terapii Zajęciowej AGIS. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowane i stale podnoszące swoje kwalifikacje instruktorki terapii zajęciowej. Oferta zajęć jest bardzo bogata i stale rozszerzana – od treningów (np. ekonomiczny, czynności poznawczych) poprzez szkolenia (np. zdrowego żywienia), po wspólne wycieczki do innych miast i po Warszawie, do teatrów, filharmonii, opery, muzeów i kin. Na co dzień uczestniczy Warsztatu tworzą prace użytkowe i dekoracyjne – obrazy, ceramikę, wyroby witrażowe, tkackie, itp. – zgodnie z własnymi preferencjami i potencjałem twórczym (patrz Galeria). Dzieła te są kilka razy w roku wyprzedawane na wystawach organizowanych przez pracownice Warsztatu wspólnie z ich twórcami. Niektóre prace (obrazy i rzeźby) były nagradzane w konkursach krajowych. Istotne jest to, że uczestnicy dzięki tej twórczości czują się społecznie użyteczni. Równolegle z rehabilitacją prowadzona jest przez psychologów praca terapeutyczna z uczestnikami Warsztatu i ich rodzicami. Jej celem jest rozwiązywanie bieżących problemów i wspieranie w społecznej adaptacji. Każdego roku postępy w rehabilitacji są oceniane przez zespół pracowników Warsztatu i określane konieczne dalsze działania.