Darowizny

Drodzy Darczyńcy !

Zarząd Stowarzyszenia AGIS wyraża wielką wdzięczność wszystkim ofiarodawcom za przekazanie naszej organizacji 1% podatku dochodowego. Z tego tytułu otrzymaliśmy ( w 2017 roku ) od Państwa kwotę 5 034,40 zł. To dla nas istotne wsparcie – przekazane kwoty uzupełniają dotacje państwowe, dzięki czemu nasza działalność terapeutyczna i rehabilitacyjna może odbywać się bez zakłóceń.

Toteż z całego serca, pragniemy publicznie podziękować Wam wszystkim za pomoc okazaną naszym podopiecznym, żywiąc przy tym nadzieję, że w przyszłym roku, także będziemy mogli na nią liczyć.


"Herod i procent" Jan Turnau (skan tekstu z "Metro")