1%

1%

Prośba o przekazanie jednego procenta

Zarząd Stowarzyszenia AGIS serdecznie prosi o przekazanie 1% z sumy podatku lub innych darowizn na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Zebrane tą drogą pieniądze stanowią fundusz, z którego rokrocznie dofinansowujemy działalność prowadzonego przez Stowarzyszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Pracowni AGIS, dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi. W ten sposób umożliwiamy im wyjście z domowej izolacji i prowadzenie życia prawie zawodowego.

Naszym podopiecznym pomagamy w przezwyciężaniu poczucia nieprzydatności i lęku w kontaktach ze światem zewnętrznym. Uczymy samodzielności i rozwijania często nieuświadomionych zdolności artystycznych. Większość zajęć rehabilitacyjnych, to właśnie zajęcia artystyczne: malarstwo, ceramika, tkactwo.

Program terapii obejmuje również indywidualne treningi psychologiczne, trening ekonomiczny (gospodarowanie pieniędzmi), czy komputerowy. Terapia, to także wspólne wyjścia na spektakle, koncerty i spacery oraz wspólne wyjazdy autokarowe na wycieczki krajoznawcze.  

W naszej pracy codziennie przekonujemy się jak ważne dla uczestników są te działania. Niektórzy nawet okresowo podejmują pracę zawodową.

Z góry dziękując za wsparcie polecamy się Państwa pamięci i przypominamy dane, które należy wpisać do PIT:

nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej AGIS,
nr KRS: 0000017280

Mamy jeszcze jedną prośbę: aby wypełniając PIT-y wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie nam swoich danych osobowych. Wówczas zostaną nam one przekazane przez urzędy skarbowe i pozwolą na kontakt z Państwem oraz przesłanie podziękowania za otrzymane pieniądze.