AGIS jako organizacja pożytku publicznego

Od 2004 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej AGIS posiada status organizacji pożytku publicznego.

Ze statutu:

Cele i środki działania
&5

Cele Stowarzyszenia są następujące :

1. rehabilitacja społeczna osób objętych opieką Stowarzyszenia przez organizowanie różnych form aktywności ludzkiej,
2. pomoc w tworzeniu własnego środowiska poza domem,
3. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
4. promowanie twórczości artystycznej osób objętych opieką Stowarzyszenia,
5. stworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia społecznego - miejsca pobytu dziennego,
6. stworzenie wspólnego domu,
7. rozwijanie różnych form rehabilitacji ułatwiającej podjęcie pracy zawodowej,
8. zapewnienie pomocy prawnej oraz psychologiczno-psychiatrycznej,
9. integrowanie środowiska rodziców i opiekunów,
10. dbałość o doskonalenie zawodowe instruktorów, rehabilitantów i opiekunów.

Cele te realizowane są przez prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – Pracowni AGIS w lokalu Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej AGIS (ul. Dąbrowskiego 71)  oraz pozyskiwanie środków finansowych na tę działalność.