Dokumenty

Sprawozdanie OPP – Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności  Życiowej AGIS  za 2011 rok ; 2012 rok; 2013 rok; 2014 rok; 2015 rok; 2016 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB Z OGRANICZENIEM SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ AGIS

Statut AGIS 2011