Władze

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB Z OGRANICZENIEM SAMODZIELNOŚĆI ŻYCIOWEJ AGIS :

  • BIRUTA TURNAU – PREZES STOWARZYSZENIA
  • MARIA ZIEMBIŃSKA – TWORZYDŁO - WICEPREZES STOWARZYSZENIA
  • ANDRZEJ SIKORSKI – SKARBNIK STOWARZYSZENIA
  • AGNIESZKA PROCHOT – SEKRETARZ ZARZĄDU


KOMISJA REWIZYJNA

  • JOANNA ŻUROWSKA - PRZEWODNICZĄCA
  • ELŻBIETA PUZYNA-NOWAK - CZŁONEK
  • KRYSTYNA SZEWCZYK - CZŁONEK


KIEROWNIK WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ – PRACOWNI TERAPII RĘKODZIELNICZEJ AGIS :

  • AGNIESZKA ŁASOCHA - MAKOWSKA