Historia

W listopadzie 1991 roku Panie Krystyna Haszczyńska i Biruta Turnau założyły i prowadziły społecznie przez półtora roku Pracownię Terapii Rękodzielniczej AGIS dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi - psychozami i niepełnosprawnością intelektualną. Od 1992 do 21 lipca 1999 roku Pracownia działała przy Fundacji Synapsis. 1.01.1994 roku Pracownia uzyskała status Warsztatu Terapii Zajęciowej, zatwierdzony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W 1997 roku grupa życzliwych Pracowni osób utworzyła Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej AGIS (patrz w zakładce Dokumenty - pozycja Statut). Początkowo Stowarzyszenie organizowało dla uczestników zajęć z Pracowni AGIS kilkudniowe wyjazdy na plenery plastyczne do Łucznicy. Od 1997 do 2004 roku Stowarzyszenie zorganizowało 7 takich plenerów. Były to m.in. plenery ceramiczne, wikliniarski, papieru czerpanego, batiku. Od 21.07.1999 roku Stowarzyszenie przejęło od Fundacji Synapsis samodzielne prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Pracowni AGIS (patrz zakładki Rehabilitacja uczestników i Zajęcia rękodzielnicze i plastyczne). Od końca 1999 roku rozszerzono działalność Pracowni o terapię grupową dla rodziców i opiekunów. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w lokalu Pracowni AGIS, ul. Olesińska 5. Prowadzi je społecznie psycholog kliniczny prof. dr hab. Marina Zalewska. We wrześniu 2000 roku Stowarzyszenie uruchomiło dodatkowo Klub ŁOWICKA 56 dla osób, które z różnych powodów nie mogły być uczestnikami zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Klub ŁOWICKA 56 od 2001 był prowadzony w ramach PFRON-owskiego 5-letniego Programu PARTNER 2001-2005. Stowarzyszenie prowadziło działalność Klubu do końca 2005 roku. Od 2004 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (patrz zakładka AGIS jako organizacja pożytku publicznego). Od 2006 roku Stowarzyszenie organizuje dla uczestników zajęć z WTZ - Pracowni AGIS jednodniowe autokarowe wycieczki do interesujących miejsc w Polsce. Do tej pory odbyło się ich ponad 30. Poza tym uczestnicy - w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia - chodzą, wraz z pracownikami Pracowni, do teatrów, Opery, Filharmonii, kin i na wystawy (patrz zakładka Wycieczki, wyjścia na imprezy kulturalne).